Hướng Dẫn Cách Kiểm Tra Chất Lượng Bê Tông

Hướng Dẫn Cách Kiểm  Tra Chất Lượng Bê Tông Chất lượng bê tông có ý nghĩa quan trọng trong quá trình xây dựng, điều này khiến chúng ta cần tìm ngay cách kiểm tra chất lượng bê tông trong công trình nhà dân

Hướng Dẫn Cách Kiểm  Tra Chất Lượng Bê Tông trước khi đổ bê tông , bạn cần xem xét kĩ về cấu thành cũng như các thông số kĩ thuật của bê tông tươi như: độ ẩm,  thành phần nước, xi măng, cát, đá được pha có đúng tỉ lệ hay không. Việc xác định độ sụt của bê tông tươi trước khi đổ Bê tông cũng khá quan trọng.
Bê tông tươi thì  thời gian bê tông đạt mác 80% là khoảng 3 ngày, và bê tông  bạn chọn để đạt đủ cường độ thì phải chờ xác định vào 28 ngày tuổi của bê tông. Có một vài cách để xác định mác của bê tông tươi bằng cách dùng súng bắn bê tông để kiểm tra.  Nếu bê tông đạt được mác 150 mà bạn cầm búa gõ nó vỡ ra là không đúng, vậy có thể mac bê tong sẽ nhỏ hơn 150 do  việc dùng súng kiểm tra mac bê tông sai lệch rất nhiều.
be-tong-tuoi

Để Kiểm tra chất lượng của bê tông trong các cấu kiện bằng các phương pháp thí nghiệm thường dùng không phản ánh đầy đủ chất lượng thực của bê tông. Các mẫu thí nghiệm được chế tạo không giống như điều kiện của sản xuất, có kích thước hoàn toàn khấc với tích thước của cấu kiện hay kết cấu, điều đó ảnh hưởng đến điều kiện tạo hình và đóng rắn của bê tông trong chúng, cho nên chúng đánh giá các tính chất của bê tông trong các cấu kiện chỉ với mức độ gần đúng nhất định.

Các phương pháp kiểm tra cường độ của bê tông không phá hoại quy ước có thể chia thành hai nhóm: phương pháp cơ học bề mặt và phương pháp vật lý. Trong các phương pháp cơ học bề mặt của kết cấu hay mẫu thí nghiệm chịu một dạng nhất định  của tác động cơ học và cường độ của bê tông được đánh giá theo sức kháng cự mà bê tông chống lại”tác động ấy. Để tiến hành các thí nghiệm tuơng tự như vậy người ta thường sử dụng các dụng cụ và thiết bị tương đối đơn giản. Các phương pháp vật lý dựa trên sự đánh giá cường độ của bê tông theo tốc độ đi qua nó của siêu âm hay theo sự ghi lại của các dao động và các đại lượng vật lý khác, nó được tiến hành nhờ dụng cụ vật lý phức tạp. Các phương pháp này cho phép xác định cường độ không những chi của các lớp bề mặt mà của cả các lớp sâu bên trong của bê tông, phát hiện các khuyết tật ở sâu trong cấu kiện, xuất hiện trong quá trình sản xuất, trong khai thác hay trong quá trình thí nghiệm. Các dụng cụ được dùng trong các thí nghiệm có thể vận hành nhanh và có  thể dễ dàng  liên kết chúng với các máy tính điện tử thành một tổ hợp thí nghiệm thống nhất.

chat-luong-be-tong-tuoi

Để có được các quan hệ tin cậy và xác định độ chính xác của thí nghiệm cẩn phải liến hành không dưới 50 thí nghiệm sơ bộ. Khá tốn kém tiền bạc và thời gian nhưng theo kết quả thí nghiệm người ta xác định trị số của sai lệch bình phương trung binh khi xác định cường độ của bê tông theo đường cong chuẩn và an toàn, độ chính xác khá cao.

Mời bạn xem thêm : Ép cọc bê tông